Strategia de dezvoltare locala

Renumitul poet Lucian Blaga a afirmat în opera sa că "veşnicia s-a născut la sat". După aderarea României la Comunitatea europeană, dezvoltarea spaţiului rural este cu atât mai importantă cu cât aceasta reîntăreşte voinţa poporul român de a deveni european în întregime. Ideea de sat european înseamnă un sat modernizat iar modernizarea înseamnă învăţare, dar, daca învăţarea este oarecum individuală, ideea de european ca spirit comunitar va lipsi. Modernizarea şi dezvoltarea sănătoasă a satului românesc se poate realiza doar prin iniţiative din partea tuturor actorilor prezenţi pe scena rurală la nivel local, microregional, regional şi naţional.

Schimbările structurale ale economiei din ultimii ani produc grave constrângeri zonelor rurale româneşti, zone în care profiturile sunt în descreştere iar creşterea şomajului duce la un exod al forţei productive şi la dezechilibru demografic. Confruntându-se cu probleme majore liderii şi autorităţile locale sunt în căutarea unor acţiuni inovatoare menite să sprijine astfel "binele populaţiei rurale", efort susţinut de Uniunea Europeană prin elaborarea unui cadru de sprijin şi dezvoltare rurală integrată în care se încadrează şi programul LEADER.

Cu o suprafaţă de 1.028 de km pătraţi, formată din teritoriul a 16 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava , ce cuprind un total de 38 de sate, Microregiunea "Sucevita Putna " a cărei constituire a făcut obiectul unui proiect finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, va crea posibilitatea unei dezvoltări rurale sănătoase prin abordarea ideologiei LEADER - " de jos în sus" adică o dezvoltare rurală concepută de către cetăţean în strictă concordanţă cu nevoile acestuia.

SDL Versiunea 7 din data de 01.03.2023

SDL (Document de baza) Versiunea 0

SDL Versiunea 2 din data de 02.04.2018

SDL Versiunea 4 din data de 14.08.2019

SDL Versiunea 3 din data de 08.11.2018

Buy now