Târgul de tradiții și produse tradiționale al Microregiunii GAL Sucevița-Putna

La data de 01.09.2019, între orele 12:00 – 18:00, în localitatea Poieni Solca, județul Suceava, pe Stadionul Comunei Poieni Solca, a avut loc”Târgul de tradiții și produse tradiționale al Microregiunii Sucevița-Putna”, organizat în cadrul proiectului “Strategia de Dezvoltare Locală GAL Sucevița- Putna”.

Au fost prezenți un număr de peste 850 de participanți, printre care: președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, deputatul Dumitru Mihalescu, colectivul CDRJ Suceava, primarii comunelor partenere GAL Sucevița-Putna, partenerii privați ai GAL Sucevița-Putna,  locuitori din microregiune.

La eveniment au participat meșteri populari si producatori din microregiunea Sucevița-Putna, printre care: ZADA PRODCOM - Dumitraș Cristina cu stand Producator Brânzeturi, Mihai Hrincescu cu expoziție de costume populare, Olenici Dionizie cu expoziție de costume populare, artizanat, Ababi Tiron Maria cu Covoare tesute, Ghinghilovschi Gheorghe cu produse apicole, Toderas Viorel - Producator branza, Ion Babiuc cu bundite, Olenici Doina -  Confectionare obiecte lemn, Magoceram cu expozitie de oale și obiecte decorative din ceramică neagră de Marginea, Cazac Ana - Confecționare măști.

Programul artistic cuprinde mici artiști din microregiunea Suceavița-Putna și artiști consacrați, după cum urmează:

 • Hrincescu Mihai
 • Ansamblul Poieni Solca
 • Buciumasi
 • Ansamblul folcloric “Mănăstirenii”
 • Ansamblul Fii Putnei
 • Ansamblul artistic Ciprian Porumbescu si solistii Andreea Chisălită, Gheorghe Finis, Lucia Paltineanu, Nicolaie Vieru, Dana Dancilă
 • Ansamblu Straja
 • Ansamblul folcloric “Brădet” Horodnic de Jos
 • Ansamblul folcloric ”Păstratorii de tradiții” Marginea
 • Ansamblul folcloric “Țănțăroiul” Iaslovăț
 • Ansamblul folcloric din Burla
 • Ansamblul folcloric Luca Arbure
 • Solista Antonia Manoila
 • Alexandru Bradățan
 • Ansamblul instrumental Solca

Asociatia GAL SUCEVIȚA-PUTNA a organizat în data de 04.12.2018, între orele 11:00 – 13:00, o conferință de presă pentru a informa cu privire la stadiul implementării Strategiei de dezvoltare locală 2014-2020.

În cele patru sesiuni de depunere au fost înregistrate la GAL 45 de proiecte, dintre care:

°         35 de proiecte au fost selectate și transmise la AFIR

°         5 proiecte au fost declarate eligibile și neselectate

°         4 proiecte au fost declarate neeligibile

°         1 proiect a fost declarat neconform

În ce privește fondurile alocate proiectelor înregistrate la GAL, până în prezent s-au semnat 18 contracte de finanțare cu AFIR, cu o valoare totală de 1.670.994,86 euro , 1 contract de finanțare neîncheiat în valoare de 20.081,67 euro, 2 proiecte au fost declarate neeligibile la nivel AFIR în valoare de 142.570,66 euro.

            Față de valoarea totală de  2.557.771,30 euro din Planul de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Sucevița-Putna, a fost accesat un procent de aproximativ 97,83% din fondurile publice alocate măsurilor din SDL. 

GAL SUCEVIȚA-PUTNA a participat la Grupul de Lucru LEADER Infrastructură socială și cooperare - sM 19.3 Gura Humorului, în perioada 11-12.10.2018 la Hotel Best Western Bucovina ( Piața Republicii nr. 18, Gura Humorului, jud. Suceava). Temele prezentate în cadrul GLL au cuprins subiecte referitoare la Infrastructura socială și proiecte de cooperare.

În cadrul GLL GAL Sucevița-Putna a prezentat evoluția proiectelor implementate la nivelul Microregiunii Sucevița-Putna, proiecte implementate și proiecte accesate prin programul LEADER 2007-2013 și LEADER 2014-2020.

GAL Sucevița-Putna a participat în data de 25 iunie 2018 și în data de 25 septembrie 2018 la Sinaia la Modulul I de formare cu tema “Modalități de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală”, respectiv la modulul II de formare privind „Evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală de către Grupurile de Acțiune Locală” în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020”  derulat de către Autoritatea de Management a PNDR, cu tema „Punerea în practică a planului evaluării”.

Târgul de tradiții și produse tradiționale al Microregiunii GAL Sucevița-Putna

La data de 16.09. 2018, între orele 12:00 – 18:00, în localitatea Volovăț, județul Suceava, pe  esplanada  Căminului Cultural din Comuna Volovăț, a avut loc ”Târgul de tradiții și produse tradiționale al Microregiunii Sucevița-Putna”, organizat în cadrul proiectului “Strategia de Dezvoltare Locală GAL Sucevița- Putna”.

Evenimentul a avut ca scop animarea  si promovarea Microregiunii Sucevita-Putna. Au fost prezenți un număr de peste 1000 de participanți, printre care: doamna Mirela-Elena ADOMNICĂI, prefectul Județului Suceava, doamna Silvia BOLIACU, subprefect, domnul SEREDENCIUC VIOREL, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Vasile Asandei, directorul ADR Nord-Est, domnul Vasile SCHIPOR, directorul Ojfir Suceava, domnul Marius POSTOLACHE, directorul Ojfir Botoșani, doamna Valeria Simioniuc, director CDRJ Suceava precum și colectivul CDRJ Suceava, primarii comunelor partenere GAL Sucevița-Putna, partenerii privați ai GAL Sucevița-Putna,  locuitori din microregiune.

La eveniment au participat și meșteri populari din microregiunea Sucevița-Putna iar pe scenă au performat mici artiști din microregiunea Suceavița-Putna și artiști consacrați, după cum urmează:

 • Ansamblul folcloric Luca Arbure și soliști
 • Danut Onoiu
 • Buciumasii Manastirea Humorului
 • Ansamblul folcloric “Mănăstireanca”
 • Ansamblul artistic Ciprian Porumbescu
 • Sorin Filip
 • Gheorghe Finis
 • Lucia Paltineanu
 • Viorica Andronic
 • Ansamblul folcloric “Brădet” Horodnic de Jos
 • Ansamblul folcloric ”Păstrătorii de tradiții” Marginea
 • Simina Grigorean din Marginea
 • Emil Ianos- epigramist
 • Ansamblul folcloric”Razesii Bucovinei” Horodnic de Sus
 • Ansamblul folcloric “Țănțăroiul” Iaslovăț
 • Ansamblul folcloric din Burla

 

Activitati de animare din teritoriul microregiunii Sucevita-Putna 21.05.2018 - 31.05.2018

În perioada 21.05.2018 – 31.05.2018 membrii echipei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Sucevița-Putna au desfășurat 16 acțiuni de animare în întreg teritoriul GAL Sucevița-Putna, care cuprinde 15 comune și 1 oraș, respectiv comunele: Arbore, Brodina, Burla, Cacica, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovăț, Mănăstirea Humorului, Marginea, Poieni Solca, Putna, Straja, Sucevița, Ulma, Volovăț și orașul Solca.

Acțiunile de animare s-au desfășurat cu sprijinul liderilor locali,  la sediile primăriilor UAT sus-menționate. La fiecare acțiune de animare au participat câte 15  persoane, în total 240 de persoane, dintre care: reprezentanti  ai  unitaților administrativ teritoriale , reprezentanti ai școlilor, reprezentanti ai  societății civile – ONG-uri, reprezentanți ai agenților economici din fiecare UAT, reprezentanți ai grupurilor de producători, fermieri, persoane fizice din fiecare UAT, reprezentanți al cabinetelor medicale și reprezentanți ai cabinetelor medico-veterinare, reprezentanți ai unităților de  cult din fiecare UAT.

În cadrul acțiunii de animare membrii UIP au prezentat toate măsurile din SDL GAL Sucevița-Putna, tipul măsurilor și al sprijinului acordat, beneficiari eligibili, cheltuieli eligibile și neeligibile, condiții de eligibilitate, criterii de selecție, valoarea sprijinului public nerambursabil, informații privind data lansării apelurilor de selecție și depunerea proiectelor, și alte informații, și au distribuit participanților materiale informative, constând în: 1 broșură, 1 pliant, 1 notes, 1 pix, 1 mapă, pentru fiecare participant.

După prezentarea măsurilor din SDL, a urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri între membrii UIP  și participanții la  activitatea de animare/informare .

Buy now