007

Asociaţia „GAL Suceviţa-Putna” a carei înfiinţare a facut obiectul unui proiect finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, creează posibilitatea unei dezvoltări rurale sănătoase prin abordarea ideologiei LEADER "de jos în sus", adică o dezvoltare rurală concepută de către cetăţean în strictă concordanţă cu nevoile acestuia. Prin natura atribuţiilor sale, se constituie ca o interfaţă între actorii locali şi structurile de implementare a proiectelor cu finanţare europeană, promovează microregiunea Suceviţa-Putna şi facilitează asocierea ei cu alte regiuni din ţară şi străinătate, colaborează cu alte entităţi pe plan naţional şi internaţional cu scopuri similare, precum şi cu alte organizaţii care participă la programul LEADER.

Asociatia Gal-Sucevita-PutnaAxa Leader

Programul LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie Rurale) face parte din iniţiativele comunitare ale Uniunii Europene. Acesta este finanţat prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în conformitate cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), scopul programului fiind de a acorda sprijin şi a încuraja locuitorii din spaţiul rural în vederea evaluării oportunităţilor de dezvoltare pe termen lung a microregiunii prin:
-protejarea patrimoniului cultural şi natural local;
-consolidarea economiei rurale care înseamnă în primul rând crearea de locuri de muncă;
-îmbunătăţirea capacităţii administrative a comunităţilor locale.


Parteneri


GAL Bazinul Dornelor

GAL Marsica

Pays Albigeois Et Bastides

GAL Sierra de Segura

Innovacion Y Dessarrollo

ADR NORD - EST
Buy now